Disclaimer

Disclaimer van AppartementenRotterdam

AppartementenRotterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenRotterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenRotterdam zijn verbonden. AppartementenRotterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenRotterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenRotterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenRotterdam worden aangeboden. AppartementenRotterdam garandeert niet dat de op AppartementenRotterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenRotterdam garandeert ook niet dat de op AppartementenRotterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenRotterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenRotterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenRotterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenRotterdam. U vrijwaart AppartementenRotterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenRotterdam.