Wonen in de wijk / buurt Prinsenland in Rotterdam

Over de wijk / buurt Prinsenland in Rotterdam

Prinsenland is een wijk in het stadsdeel Prins Alexander van de gemeente Rotterdam

Prinsenpark ligt aan de noordrand van de wijk. In dit park bevinden zich een aantal speelweiden, een skatepark, de avonturen-speeltuin Pietje Bell en een grote vierkante vijver waarmiddenin een betonnen schotel staat als aanduiding van het laagste punt van Nederland. Achteraf bleek dit laagste punt niet in Prinsenland te zijn.

Elke buurt in Prinsenland heeft zijn eigen karakter. Prinsenland heeft zijn eigen winkelcentrum aan het Mia van IJperenplein.

In de wijk zijn verschillende typen scholen voor de basisvorming: een vrije school, een rooms-katholieke Montessorischool, een openbare school en een protestants-christelijke basisschool.